Կորպորատիվ իրավունք

Posted: August 14, 2016 By: kandg Comment: 0
  1. Խորհրդատվություն ՀՀ կորպորատիվ իրավունքի վերաբերյալ (Ա/Ձ, ՍՊԸ, ԲԲԸ, ՓԲԸ և այն)
  2. Իրավաբանական անձանց գրանցում, դրա վերաբերյալ փաստաթղթերի կազմում
  3. Իրավաբանական անձանց կանոնադրությունների կազմում, փոփոխությունների կատարում,
  4. Ընկերության լուծարում, վերագրանցում, վերակազմակերպում, դրանց փաստաթղթերի կազմում
  5. Ներկայացուցչություն իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում: