Ընտանեկան իրավունք

Posted: August 14, 2016 By: kandg Comment: 0
  1. Ամուսնական պայմանագրերի կազմում
  2. Ամուսնալուծության գործերով դատական ներկայացուցչություն (երեխաների խնամք, բնակության վայրի որոշում, ալիմենտի բռնագանձում)
  3. Ամուսինների, նախկին ամուսինների միջև առկա վեճերով արտադատական բանակցությունների վարում
  4. Ծնողական իրավունքների արտադատական և դատական պաշտպանություն
  5. Որդեգրման հետ կապված իրավաբանական խորհրդատվություն: