Աշխատանքային իրավունք

Posted: August 14, 2016 By: kandg Comment: 0
  1. Աշխատանքային հարաբերությունների վերաբերյալ խորհրդատվություն
  2. Աշխատանքային պայմանագրերի կազմում
  3. Աշխատանքային պայմանագրի լուծում դատական կարգով
  4. Ներկայացուցչություն աշխատանքային վեճերով
  5. Ներքին կարգապահական կանոնների և գործատուի այլ ներքին իրավական ակտերի կազմում: